hundens sprog


Et emne der handler om at begrænse sig, for der findes så meget information og gode artikler at i kunne blive helt begravet, hvis jeg førte det alt samme på

hundens sprog

http://www.jettefuglsang.dk/9308/hundesprog

http://www.dyreklinikken.com/sw15651.asp
http://www.familiehund.dk/sprog 5.2.htm

 

Dæmpende signaler
Hunde kan vise en række dæmpende signaler. Disse signaler skal virke beroligende, dels på andre hunde i nærheden, dels på dem selv.
Når man nærmer sig en hund, som er utryg ved situationen, vil den typisk forsøge at undgå konflikt ved hjælp af dæmpende signaler.

 

Hvis disse signaler overses, kan hunden udvise truende adfærd og, hvis dette ikke hjælper, forsøge at forsvare sig.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på hundens dæmpende signaler.

Desuden kan du selv bruge disse signaler, hvis du vil berolige en usikker hund og vise, at du har fredelige hensigter.
Gå i bue: Hunden nærmer sig en anden hund ved med rolige bevægelser at gå i en bue hen til den. Hundens fredelige hensigter kan understreges, ved at den drejer hovedet væk samt vender siden til og snuser til jorden, når den er kommet nær den anden.
Langsomme bevægelser: Hunden undgår hurtige bevægelser, når den er i nærheden af andre hunde. Den sagtner farten for evt. at stå helt stille, når den anden hund er tæt på. Hunden kan også bevæge sig langsomt for at dæmpe ejeren, når han eller hun råber ad den – f.eks. for at få den til at komme eller til at lægge eller sætte sig.
Fryseposition: Hunden står, sidder eller ligger helt stille. Ses i forbindelse med social kontakt, hvor hunden vil mindske risikoen for konflikt. Hunden vil beholde denne position, indtil den anden hund med langsomme bevægelser går væk.
Dreje hovedet bort: Hovedet drejes bort og tilbage igen med en hurtig bevægelse – evt. først til den ene side og så til den anden – eller forbliver drejet bort. Denne adfærd er tegn på, at hunden ikke er godt tilpas ved situationen. Adfærden ses f.eks., når en anden hund nærmer sig lidt for hurtigt, eller når man bøjer sig imod eller over den, løfter den op eller klapper den på den side, som vender væk fra en selv.
Se væk, blinke med øjnene og slå blikket ned: Hovedet holdes roligt, mens hunden lader øjnene glide fra side til side. Ses i samme situationer som ”dreje hovedet bort”, når hunden ikke har mulighed for at dreje hovedet, eller den er bange for at bevæge sig. Hunden kan også blinke med øjnene eller undgå direkte øjenkontakt ved at slå blikket ned.
Dreje kroppen væk: Hunden drejer siden til eller vender bagdelen mod modparten. Adfærden ses f.eks., når en anden hund dukker pludseligt eller uventet op, eller når ejeren virker irriteret eller aggressiv og går direkte mod hunden eller rykker i snoren og råber op for at få hunden til at gå pænt.
Snuse i jorden: Ved social kontakt bøjer hunden hovedet og viser en pludselig interesse for at snuse til jorden, idet den evt. vender sig væk fra den eller de andre hunde.
Urinmarkering: I forbindelse med social kontakt løfter hunden bagbenet og urinerer – ligesom når den markerer territorium. Ofte vil de andre hunde gøre det samme, evt. på samme plet. Den fælles aktivitet vil virke beroligende på hundene. Sætte sig eller lægge sig ned: Det at sætte sig ned kan anvendes som dæmpende signal i forbindelse med social kontakt. Hunden kan evt. dreje ryggen til, før den sætter sig. Adfærden har en beroligende effekt på andre hunde. Hunden kan også lægge sig ned med bryst og bug mod jorden. Denne reaktion ses f.eks., når en højt rangerende hund vil skabe ro i flokken, eller når en hund vil berolige en anden hund, som er usikker.
Logre: Det er ikke kun, når en hund er glad eller truende, at den logrer. Logren kan anvendes som dæmpende signal – f.eks. når hunden er usikker eller bange. Hvis hunden er ophidset, kan den logre hurtigt med højtløftet hale. Hvis hunden logrer med store sving, er det tegn på, at den er venligt indstillet, og hvis den logrer langsomt, mens halen hverken holdes højt eller lavt, kan det være tegn på, at den er usikker.
Lege buk: Hunden har forkroppen mod jorden med forbenene udstrakt og bagdelen og halen i vejret. Dette er normalt en invitation til leg, men kan også anvendes som dæmpende signal. I så fald forbliver hunden i denne stilling, indtil der kommer en reaktion, fra den anden hund, som skal beroliges.
Gabe: Hunden gaber en eller flere gange efter hinanden. Gaben er det første dæmpende signal, som hvalpe viser.
Snudeslik: Tungen vises ganske kort, ved at hunden slikker sin egen snude. Adfærden ses ofte, når to hunde mødes – især når de er tæt på hinanden. Hunden kan også vise adfærden, når ejeren taler hårdt til den eller forsøger at holde den fast.

 

Hunden vogter over madskålen, kødbenet m.m.
HundeNyt nr. 6

Knurren ved madskåle, kødben, legetøj eller andre ressourcer, som hunden opfatter som vigtige, bliver tit håndteret forkert. Man siger, at det er fordi, hunden vil bestemme, at den er dominerende eller vil højne sin status i flokken. Det vil den ikke. Tværtimod. Hunden knurrer og vogter, fordi den ikke har tillid til os.

Ofte har sådan en hund som hvalp været igennem et "træningsforløb", hvor familien jævnligt har fjernet madskålen, mens dens spiste. Eller taget kødben, legetøjet eller andet fra den. Når den har knurret, har den fået skæld ud eller det, som er værre. "Vi skal jo kunne tage alt fra den, fordi den kan komme til at spise noget, som er farligt for den". Sådan lyder forklaringen altid. Og det er fuldstændig rigtigt, at vi skal kunne tage ting fra vores hunde. Men dette "træningsforløb" er den direkte vej til et alvorligt adfærdsproblem, som i hvert fald kan ende med, at hunden bider. Når en hund tilstrækkelig mange gange har fået skæld ud for at knurre, forsvinder denne adfærd, og hunden bider 'uden varsel'. Den må jo ikke knurre og kan derfor ikke advare først.

I naturen respekterer alle uanset rang, når et flokmedlem har et ben eller en anden ressource. Kun i situationer med stor mangel på føde, kan et medlem med højere rang finde på at bruge sin dominans til at tage noget fra et medlem med lavere rang. Det er derfor meget unaturligt for en hund, at vi tager noget fra den uden at give den noget andet.

Vi skal lære vores hunde, at vi ikke udgør en trussel. Mens hunden er hvalp, laver du en masse bytte-øvelser med den. Byt det stykke legetøj, den leger med, med et andet, som den har lige så meget lyst til. Eller en lækker godbid. Byt benet med et andet lækkert ben. Hav den regel, at du ALDRIG tager noget fra hvalpen, uden den får noget igen, som den lige så gerne vil have. Den regel skal gælde resten af hundens liv.

Også situationen med madskålen skal trænes. Gør dit ophold ved hundens madskål til noget rart. Sæt dig ned ved siden af den, mens den spiser. Brug dæmpende signaler som at smaske, kigge væk fra. Af og til lægger du en godbid ned i madskålen. På den måde bliver hunden vant til, at du rækker ud efter skålen. Når du senere skal fjerne noget mad fra den, har den tillid til, at den får noget andet godt i stedet.

Når du skal træne situationen med kødbenet, kan du sætte en snor på hunden, så den ikke kan løbe sin vej med benet. Giv den kødbenet. De første mange gange sidder du bare ved siden af den og er fuldstændig uinteresseret i kødbenet. Du skal sidde med siden til hunden og smasker, kigger væk m.m. Når den er tryg ved det, begynder du at kæle med den. Start bagfra og brug rolige bevægelser. Efterhånden, som din hund slapper af, kan du flytte hånden længere og længere op mod dens hoved. Til sidst kan du bytte kødbenet med noget, som er lige så interessant for hunden.